Service Team Synergy

สนุกสนานกันไป กับการบรรยายเรื่อง " Service Team Sysnergy" กับ ธนาคารออมสินภาค8 มีพนักงานเข้าร่วมสัมมนา 700 ท่าน สนุกสนานกับกิจกรรมสนุก และเนื้อหาสาะที่นำไปใช้กับงานบริการของธนาคารได้  โดย ดร.รัชชุมา หุตายน


สนุกสนานกันไป กับการบรรยายเรื่อง " Service Team Sysnergy" กับ ธนาคารออมสินภาค8 มีพนักงานเข้าร่วมสัมมนา 700 ท่าน สนุกสนานกับกิจกรรมสนุก และเนื้อหาสาะที่นำไปใช้กับงานบริการของธนาคารได้  โดย ดร.รัชชุมา หุตายน
งานสัมมนานี้จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องขอขอบพระคุณ ธนาคารออมสินภาค 8 เชียงใหม่มา ณ ที่นี้ด้วยคะ

กลับหน้าข่าว
 
   
Home  |   About Us   |   Service  |   Our Customer  |   News  |   Gallery  |   Contact Us  |   Personality Style Test