ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการบริการ

 

หนึ่งในกลไกสำคัญ ที่สร้างคุณภาพการให้บริการให้คงอยู่ อย่างมี “มาตรฐาน”

“ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการบริการ” จักรเฟืองสำคัญ เพื่อยกระดับการบริการให้มีมาตรฐานคงอยู่ยาวนาน อย่างมี “คุณภาพ” ตรงใจลูกค้า

กระบวนการสร้าง “ผู้ตรวจประเมินการบริการ” เป็นหนึ่งในการเชื่อมโยงจากการ สร้างมาตรฐานการให้บริการ ดังนั้น ผู้ตรวจประเมิน ไม่เพียงเข้าใจ “หลักการการให้บริการ” “มาตรฐานการให้บริการ” เท่านั้น เขาจะต้องเข้าใจ “ศิลปะ กลวิธีการตรวจประเมิน” เพื่อให้การบริการ “พัฒนา” เพราะ การบริการส่วนใหญ่คุณภาพ ขึ้นอยู่กับ “คน” ที่ให้บริการ

มาสร้างผู้ตรวจประเมิน คุณภาพ “ระดับมืออาชีพ” เพื่อเป็นเครือค่าย สร้าง “บริการมีคุณภาพ ประทับใจลูกค้า”

เข้มข้น ทั้ง “ศิลปะวิธีการตรวจประเมิน และ การฝึกปฏิบัติในสถานที่บริการจริง”

โทรปรึกษา อาจารย์รัชชุมา หุตายน 081-9213322
“ ลูกค้าที่ไว้วางใจเราให้ดำเนินการสร้างผู้ตรวจประเมินคุณภาพการบริการ ”

ข้อความ *
ชื่อ-นามสกุล *
บริษัท/องค์กร *
หมายเลขโทรศัพท์ *
อีเมล์ *
 
Home  |   About Us   |   Service  |   Our Customer  |   News  |   Gallery  |   Contact Us  |   Personality Style Test