การบริการชั้นเลิศ ไม่ได้เกิดจากพนักงานผู้ให้บริการด้านหน้าเท่านั้น พนักงานผู้ทำงานสนับสนุนก็เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่ง
ของการบริการให้พนักงานด่านหน้าให้บริการได้อย่าง “สมาร์ท”
หลักสูตร Great Service for all staffs & Support team เน้นการปรับจูน มุมมอง แนวคิด วิธีการ ผลกระทบ หรือ พลัง ที่ทีมสนับสนุน จะช่วยเป็น “ทัพหลัง” ที่สำคัญ ให้การบริการโดดเด่น เพราะพนักงานทุกคน เป็น “ลูกค้า” ซึ่งกันและกัน ที่ต้องดูแลกันอย่างดี เพื่อ “ลูกค้า”ผู้มีพระคุณขององค์กร
“โทรศัพท์”ช่องทางการสื่อสารสำคัญที่ลูกค้าควรได้รับประสบการณ์
ที่ดี ใน ทุกครั้ง ทุกนาที จากพนักงานรับโทรศัพท์ หลักสูตร ที่สร้างจิตสำนึก
ให้กลเม็ด ฝึกปรือฝีมือ ฝึกฝนน้ำเสียง ภาษาพูด ให้“เสนาะหู”และดูแลลูกค้า
ได้ในทุกสถานการณ์ กับหลักสูตร ที่เน้นการฝึก เพราะ การ “ฟังบรรยาย” เพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เป็นพนักงานให้บริการทางโทรศัพท์มืออาชีพได้...
เมื่อลูกค้ามีเหตุต้องร้องเรียน บ่อยครั้งที่พนักงานถึงกับ “ตะลึง” และ
“ทำอะไรไม่ถูก” กับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้า ยิ่งพูด สถานการณ์กลับยิ่งแย่ลง
ทำไม? ถึงเป็นเช่นนั้น....

หลักสูตร ศิลปะการดูแลลูกค้าร้องเรียนและการบริหารสถานการณ์
(ภาคปฏิบัติ) นี้ น่าจะตอบความต้องการของพนักงานได้ดีทีเดียว
เพราะหลักสูตรนี้ สอนให้เทคนิค วิธีการ การดูแลเมื่อลูกค้าร้องเรียน
ซึ่ง นำไปใช้ได้ผลจริง และ จะได้ผลดียิ่งขึ้น หากพนักงานที่เข้าฝึกอบรมได้
ฝึกฝนการใช้อย่างช่ำชอง เรื่อง “ร้องเรียน” จึงไม่ใช่เรื่อง “น่ากลัว” อีกต่อไป
“แต่กลับกลายเป็นการสร้าง โอกาส ใน วิกฤติ ได้เป็นอย่างดี”
หลักสูตร ที่ตอบ “โจทย์” ได้มากกว่า การสร้างทีมงานทั่วไปเพราะ
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบสำหรับ การสร้างทีมงานบริการที่ผสานระหว่าง
เนื้อหาด้านการบริการ และ การสร้างพลังทีมเหมาะกับการต้องการสร้างสาย
โซ่แห่งการบริการที่แข็งแกร่ง จาก ทีมสนับสนุน และ ทีมให้บริการด่านหน้า
“กระตุก” แนวคิด ให้ทีมงาน มองเห็น “สายโซ่ของการให้บริการ”
จากกิจกรรมที่ สร้างความสนุก สะท้อนมุมมองให้เกิดจิตสำนึกที่มีต่อตนเอง
และผู้อื่นในการให้บริการร่วมกัน เหมาะสำหรับการจัดให้กับพนักงาน
ทั่วทั้งองค์กร

“ผู้นำ” เป็นหัวใจสำคัญ ที่ส่งพลังความสำเร็จ ให้งานบริการ
“เนี๊ยบ และ เนียน” แบบไร้รอยสดุดผู้บริหารด้านงานบริการจึงเป็น
หัวใจสำคัญที่จะทำให้การบริการทีเกิดจากพนักงานและขั้นตอนกระบวนการ
เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
ผู้นำ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้สองศาสตร์คือ “การเป็นผู้นำ” และ
“การบริหารงานบริการ” ซึ่งมีความแตกต่างจากการบริหารงานโดยทั่วไป
พลาดไม่ได้! หากองค์กรของท่านเป็นธุรกิจให้บริการ ผู้นำ หรือ
ผู้บริหาร จำเป็นต้องรู้ลึก เรื่อง “การบริหารงานบริการ”

หลายครั้งที่ องค์กรสูญเสีย องค์ความรู้อันทรงคุณค่าที่เกิดขึ้น
ระหว่างการทำงานของผู้บริหารไปกับการ “เกษียณอายุ”
อาจารย์รัชชุมา หุตายน ผู้มีประสบการณ์ในการเขียนงาน สารคดี
อัตชีวประวัติ คอลัมน์ในแมกกาซีน ได้นำศิลปะการเล่าเรื่อง ถ่ายทอดผสานกับ ความรู้ในธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน อย่าง “แนบเนียน” เพื่อให้ผู้อ่านหนังสือ “วางไม่ลง” อาจารย์รัชชุมา หุตายน นำประสบการณ์ ด้านการเขียนรวมกับ
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาและการบริหารองค์กร จึงกลายเป็นนักเขียน
ที่หาได้ยาก เพราะ หนังสือนี้จะเป็นหนังสือที่ มากด้วย “อรรถรส” และ มากด้วย “ ความรู้” ที่ผู้อ่านอ่านแบบไม่รู้เบื่อ และ ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันอย่างไม่รู้ตัว
เรียกว่า “สนุกจนวางไม่ลง”

การออกแบบ “หน้าที่ความรับผิดชอบ” และ “ความสามารถในการปฏิบัติงาน” ของพนักงานแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อ เชื่อมโยงสู่ “การพัฒนา” และ “การวัดผล” ได้อย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นอย่างยิ่งที่ ควรให้ “ผู้เชี่ยวชาญ” เป็นผู้ออกแบบ เพื่อ ให้การกำหนด “หน้าที่ความรับผิดชอบ” ตอบโจทย์ขององค์กร มิใช่ การเขียนหน้าที่รับผิดชอบ จากหน้าที่ที่รับผิดชอบปัจจุบันเท่านั้น หากแต่ควรปรับรูปงานให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและความต้องการ
ของลูกค้าสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ การเชื่อมโยงระหว่าง
“หน้าที่รับผิดชอบ” กับ “ ความสามารถในการปฏิบัติงาน” ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้เชียวชาญออกแบบให้

           

การถ่ายทอด “วัฒนธรรมองค์กร” จาก ผู้นำในยุคแรกๆ สู่ รุ่น ต่อ รุ่น อาจมีการเปลี่ยนเจตนารมณ์ไป โดยเฉพาะองค์กร ที่กำลังก้าวย่าง เติบโต อย่างรวดเร็ว การออกแบบวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็น “รูปธรรม” นำไปสู่การปฏิบัติและวัดผลได้ จะช่วยให้ วัฒนธรรมองค์กร ถูกถ่ายทอดไปยังพนักงานได้อย่างชัดเจน ตรงเจตนารมณ์ การเลือกสรร และสร้างผู้ถ่ายทอดก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
เรา “อาสา” ออกแบบ และ สร้างผู้ถ่ายทอด เพื่อให้ เป้าหลอม มีคุณภาพ ตรงกับที่องค์กรต้องการ

“ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการบริการ” จักรเฟืองสำคัญ เพื่อยกระดับการบริการให้มีมาตรฐานคงอยู่ยาวนาน อย่างมี “คุณภาพ” ตรงใจลูกค้า กระบวนการสร้าง “ผู้ตรวจประเมินการบริการ” เป็นหนึ่งในการเชื่อมโยงจากการ สร้างมาตรฐานการให้บริการ ดังนั้น ผู้ตรวจประเมิน ไม่เพียงเข้าใจ “หลักการการให้บริการ” “มาตรฐานการให้บริการ” เท่านั้น เขาจะต้องเข้าใจ “ศิลปะ กลวิธีการตรวจประเมิน” เพื่อให้การบริการ “พัฒนา” เพราะ การบริการส่วนใหญ่คุณภาพ ขึ้นอยู่กับ “คน” ที่ให้บริการ

 
   
ข้อความ *
ชื่อ-นามสกุล *
บริษัท/องค์กร *
หมายเลขโทรศัพท์ *
อีเมล์ *
 
Home  |   About Us   |   Service  |   Our Customer  |   News  |   Gallery  |   Contact Us  |   Personality Style Test