หลักสูตร การขายและการตลาด


Art of Great Sales & Service
ศิลปะการขายและการบริการ

หลักสูตรพื้นฐานที่ “พนักงานขาย” ต้องเรียน เพราะ...เนื้อหา วิธีการบรรยาย จะช่วยติดอาวุธการขายให้พนักงานขาย พร้อมสร้าง “ยอดขาย” และ “สร้างสุข” ให้กับลูกค้า เพื่อครองใจลูกค้าและครองยอดการขายอันดับหนึ่งไปพร้อมๆกัน
เสริมสร้าง “แนวคิดด้านการขายและการให้บริการไปควบคู่กัน”
เสริมสร้าง “ทักษะด้านการขาย” ได้ ถูก “จังหวะ” “โอกาส” และ ตรงใจลูกค้าที่ “แตกต่าง”
เสริมสร้าง “การเข้าใจลูกค้า” เพื่อ “นำเสนอ” การขายได้อย่างมืออาชีพ

อ่านต่อ >>
 
Customer Insight & Effective Communication for Sales
เจาะลึก ลูกค้า และ การสื่อสารเพื่อการขายที่มีประสิทธิภาพ

พนักงานขายเป็นคนที่ต้องให้ทักษะการสื่อสาร การวิเคราะห์แยกแยะ ลักษณะลูกค้าได้ จึงสามารถปิดการขายได้อย่างง่ายดาย หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบสำหรับ การเข้าใจ “พฤติกรรลูกค้า” แต่ละประเภท อย่าง “เจาะตรง”

และ เรียนรู้ เทคนิคการสื่อสาร ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการขายที่มีประสิทธิภาพ ที่เน้น การฝึกฝนเพื่อให้ปรับใช้ในการทำงานจริงได้ ผ่าน กิจกรรมที่ “สนุก” ได้ทั้ง “สาระ”และ “บันเทิง” ไปพร้อมกัน

อ่านต่อ >>
 

 

 

 
ข้อความ *
ชื่อ-นามสกุล *
บริษัท/องค์กร *
หมายเลขโทรศัพท์ *
อีเมล์ *
 
Home  |   About Us   |   Service  |   Our Customer  |   News  |   Gallery  |   Contact Us  |   Personality Style Test