ข่าวสาร

มาตรฐานการให้บริการ สำหรับพนักงานแคชเชียร์

    เป็นการมองการไกลของผู้บริหารของ สยามพิวรรธ์ (สายามพาราก้อน) ที่มองเห็นความสำคัญของการให้บริการที่มีมาตรฐานระดับสากลของพนักงานแคชเชียร์ และให้โอกาส และ ไว้วางใจ อาจารย์รัชชุมา หุตายน เป็นที่ปรึกษาเพื่อออกแบบมาตรฐานการให้บริการสำหรับพนักงานแคชเชียร์ 

    มิติดีๆ เช่นนี้ ต้องบอกกล่าว เพราะ ห้างสรรพสินค้า เสมือนห้องรับแขกของประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง พนักงานที่ให้บริากรอย่างมืออาชีพ จะช่วยสร้างความประทับใจและเป็นตัวแทนคนไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยว