หนังสือ “องค์ความรู้ เกียรติประวัติบุคคล ของ องค์กร”

หลายครั้งที่ องค์กรสูญเสีย องค์ความรู้อันทรงคุณค่าที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของผู้บริหารไปกับการ “เกษียณอายุ”
อาจารย์รัชชุมา หุตายน ผู้มีประสบการณ์ในการเขียนงาน สารคดี อัตชีวประวัติ คอลัมน์ในแมกกาซีน ได้นำศิลปะการเล่าเรื่อง ถ่ายทอดผสานกับความรู้ในธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน อย่าง “แนบเนียน” เพื่อให้ผู้อ่านหนังสือ “วางไม่ลง”

อาจารย์รัชชุมา หุตายน นำประสบการณ์ด้านการเขียนรวมกับประสบการณ์ด้านการพัฒนาและการบริหารองค์กร จึงกลายเป็นนักเขียนที่หาได้ยาก เพราะ หนังสือนี้จะเป็นหนังสือที่ มากด้วย “อรรถรส” และ มากด้วย “ความรู้” ที่ผู้อ่านอ่านแบบไม่รู้เบื่อ และ ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันอย่างไม่รู้ตัว เรียกว่า “สนุกจนวางไม่ลง”

“เมื่อใบไม้ต้องผลัดใบ ใบอ่อนๆยอดใหม่ๆ ก็สามารถแตกหน่อขึ้นมาได้อย่างมีพลัง และ สืบสาน แนวทางได้อย่างชัดเจน”

หนังสือ “องค์ความรู้ เกียรติประวัติบุคคล ของ องค์กร” ยังสามารถใช้เป็น เกียรติประวัติของผู้บริหาร หรือ “ทรัพยากรอันมากด้วยคุณค่า” ขององค์กรที่ถ่ายทอด “จากรุ่นสู่รุ่น” ได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างงานที่ให้ท่านชมคือ หนังสือชุด “กูรู” ของ “ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร” ที่อาจารย์รัชชุมา หุตายน ได้รับเกียรติให้เขียนหนังสือ สองปีติดต่อกัน โดยท่านได้มีโอกาสเริ่มตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มโครงการนี้เลยทีเดียว

หากท่านเป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องการเก็บเกี่ยว องค์ความรู้อันทรงคุณค่า ประสบการณ์ที่มีชีวิต และไม่มีอยู่ในตำราเล่มใด ไว้คู่กับองค์กรเพื่อให้ พนักงานรุ่นหลังได้ “ซึมซับ เรียนรู้” อย่างต่อยอด การจัดทำหนังสือ เกียรติประวัติและองค์กรความรู้ เป็นทางเลือกหนึ่งที่ ท่านสามารถปรึกษาเราได้

โทรติดต่อได้โดยตรงที่ ...อาจารย์รัชชุมา หุตายน 081-9213322

Fit for your 
ท่านสามารถปรับชื่อหนังสือได้ตามความต้องการ เพียงแต่ “ท่านให้โจทย์เรามา” เท่านั้น

โทรติดต่อได้โดยตรงที่ ...อาจารย์รัชชุมา หุตายน 081-9213322
 
“ขอบพระคุณตัวอย่างหนังสือประวัติผู้บริหาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”
ข้อความ *
ชื่อ-นามสกุล *
บริษัท/องค์กร *
หมายเลขโทรศัพท์ *
อีเมล์ *
 
Home  |   About Us   |   Service  |   Our Customer  |   News  |   Gallery  |   Contact Us  |   Personality Style Test