เปิดประสบการณ์การเรียนรู้กัน กับ ดร.รัชชุมา หุตายน

การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ และได้ผลที่ดี ควรเป็นการเรียนต่อยอด ดัดแปลงจากคนที่ประสบความสำเร็จ คนที่มีประสบการณ์ตรง ประสบการณ์ในการบรรยายและให้คำปรึกษาในหลายๆ แห่ง พบว่าการเรียนรู้ปัจจุบันก้าวไปอย่างรวดเร็ว ท่านใดสนใจ เรียน “ลัด” เรียน “เร็ว” ให้ “รู้จริง” โทรหรือเมล์มาคุยกันคะ

ข่าวสาร