หลักสูตร Great Teamwork ManagementGreat Teamwork Management
ศิลปะการบริหารทีมงานอย่างเหนือชั้น
ศิลปะการบริหารทีมงานอย่างเหนือชั้น ที่ผู้บริหารทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ เพราะ....ผู้บริหารนอกจากต้องเก่งงานแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ “เก่งการบริหารคนภายในทีมงาน”ของตนเอง....
อ่านต่อ >>
 
Great Teamwork for Staffs
สร้างความกลมเกลียวภายในทีมงาน

สร้างความกลมเกลียวภายในทีมงาน เพื่อให้เกิด “ขวัญและกำลังใจ”ในการทำงาน สร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงาน ด้วย.กิจกรรมและการสรุปเนื้อหาจากวิทยากรและทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 ปี รับรองว่าได้สาระคู่กับความสนุกสนาน

สามารถผสมผสานร่วมกับเนื้อหาที่ต้องการได้ เช่น การขาย การบริการ เพื่อให้เจาะจงกลุ่มเป้าหมายและปรับใช้ในการทำงานจริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
อ่านต่อ >>
 
รู้เขา รู้เรา :
We Me You

หลักสูตรนี้ เราจะให้ท่านทำแบบทดสอบลักษณะบุคลิกภาพของแต่ละท่านก่อน แล้ว ค่อยมาเรียนรู้ว่าเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ลูกน้อง เขามีธรรมชาติลักษณะเป็นอย่างไร
แน่นอน...เราจะแนะนำวิธีการปรับตัวในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับบุคคลแต่ละประเภท

ต่อจากนั้น....เราจะคุยกันถึง “เทคนิคการสื่อสาร” กับบุคคลแต่ละประเภท ควรทำอย่างไร ตรงนี้ เราจะเน้นให้ฝึกฝน ทดลองทำเพื่อให้ปรับใช้ได้จริงๆ

อ่านต่อ >>
 

 

 

 
 
ข้อความ *
ชื่อ-นามสกุล *
บริษัท/องค์กร *
หมายเลขโทรศัพท์ *
อีเมล์ *
 
Home  |   About Us   |   Service  |   Our Customer  |   News  |   Gallery  |   Contact Us  |   Personality Style Test