Array
Service Quality / Mystery Shopper
 

Mystery Shopper

ค้นหา Customer Pain Point และ Customer Impression Point ที่แม่นยำ ที่สุด
เคยสงสัยหรือไม่ว่า.... ระดับคะแนน CSI หรือ customer Satisfactions Index สูง แต่ยังพบว่า....

เพราะ...
การวัดผลด้วยการสำรวจ Customer Satisfaction หรือ ความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเดียว
ไม่ใช่คำตอบเดียวสำหรับการ พัฒนาปรับปรุง
การขายและการบริการ อีกต่อไป....

เพราะว่า....
เราไม่รู้ว่า ประสบการณ์ที่สร้างความเจ็บปวดให้กับลูกค้า หรือ Customer Pain Point สาเหตุหลักของการจากไปของลูกค้านั้นคืออะไร !
เราต้องการทราบ ประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจของลูกค้าเพื่อต่อยอดธุรกิจ
ปัจจัยการวัด Customer Satisfaction หรือ ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้วัดอยู่ อาจไม่ตรงกับปัญหา และ ความต้องการของลูกค้า นั่นหมายความว่า.....เรากำลังทำอย่างแต่วัดผลอีกอย่าง
ผลคะแนน CSI จึงอาจหลอกตาเราได้เช่นกัน

หากต้องการวัดผลที่การให้บริการที่ ตรงจุด นำผลที่ได้ไปแก้ไขให้ตรงใจลูกค้า โทรปรึกษาเราเพื่อรับบริการวัดผลด้วย Mystery Shopper เราออกแบบเครื่องมือวัดผลที่ชัดเจน จัดหาทีมงานลงพื้นที่ กำกับดูแลโดยที่ปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนาน
โทรปรึกษาเราที่ 0863779352