Array
Service Quality / ออกแบบมาตรฐานการให้บริการ
 

ออกแบบมาตรฐานการให้บริการ

ออกแบบและจัดทำมาตรฐานการให้บริการเฉพาะองค์กร เพื่อให้พนักงานผู้ให้บริการ ทั้งที่เป็นพนักงานส่วนหน้าและพนักงานหน่วยงานสนับสนุน มีมาตรฐานในการให้บริการชั้นยอด เพื่อส่งมอบประสบการณ์จากการรับบริการที่ดีจากบริษัท

เรารับให้คำปรึกษา ออกแบบ และ จัดทำมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานเฉพาะองค์กรของท่าน นำ โดย ดร.รัชชุมา หุตายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวางระบบการให้บริการให้กับองค์กรชั้นนำหลายแห่งอาทิ..

จึงมั่นใจว่าการจัดทำมาตรฐานบริการสามารถใช้งานได้จริง วัดผลได้จริง โทรปรึกษา ดร.รัชชุมา ได้ที่ 081-9213322