ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา
ต้องการร่วมเป็นทีมวิทยากร : กดดูรายละเอียด

ท่านที่ต้องการร่วมเป็นวิทยากรกับทีม ดร.รัชชุมา กรุณาส่งประวัติการทำงาน ประสบการณ์การบรรยาย ความถนัดพิเศษ เรายินดีร่วมงานกับคนมีไฟ ใจรัก เพื่อก้าวสู่ฝันร่วมกันค่ะ

สมัครเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพบริการ SQI : กดดูรายละเอียด

คุณสมบัติ

1.มีประสบการณ์ในการทำงานบริหารงานบริการมากกว่า 5 ปี

2.ยินดีปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของสถาบันเกณฑ์คุณภาพการให้บริการ SQI

4.ยินดีที่จะเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์ตามที่สถาบันเกณฑ์คุณภาพการให้บริการ SQI

ลิงค์สถาบัน SQI www.sqiservice.com

ต้องการร่วมเป็นเครือข่ายกับเรา