หลักสูตร Great Leader


Great Leader
ศิลปะการบริหารงาน สำหรับ ผู้จัดการระดับต้น

หลักสูตร “พื้นฐาน” ที่ผู้จัดการต้อง “รู้” เพราะผนวกเนื้อหาที่จำเป็น และ ฝึกฝนฝีมือ เพื่อก้าวสู้ผู้บริหารมืออาชีพต่อไป ....เพราะ เมื่อก้าวขึ้นเป็น “หัวหน้า” หน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทที่เปลี่ยนไป จำเป็นต้อง “ติดอาวุธ”
การบริหารที่ครบเครื่อง ทั้ง การบริหารคน และ การบริหารงาน ไปพร้อมกัน

หลักสูตร ศิลปะการบริการงาน สำหรับผู้บริหารระดับต้น เป็น การเรียนรู้ที่เน้น หลักการที่เป็น “หัวใจ” สำคัญๆและฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้นำไปใช้ในการทำงานจริงได้
 “รับรองความสนุก ที่ได้ ทั้งสาระ และ ความเพลิดเพลินในการเรียนไปพร้อมๆกัน”

เนื้อหาครอบคลุมดังนี้

  • อะไร? คือ บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการที่องค์กรอยากเห็น และ ลูกน้องต้องการ
  • ทันสมัยด้วย....แนวคิดการบริหารงาน “ยุคใหม่”
  • ภาวะผู้นำ “สร้างได้” มาลองสร้างกัน....
  • ติด “อาวุธ” ให้มีฝีมือ ด้วยศิลปะการบริหาร “ทีม”
  • ติด “อาวุธ” ให้มีฝีมือ ด้วยศิลปะการบริหาร “คน”
  • ติด “อาวุธ” ให้มีฝีมือ ด้วยศิลปะการบริหาร “งาน”
  • ติด “อาวุธ” ให้มีฝีมือ ด้วยศิลปะ “การจูงใจคน”
  • ติด “อาวุธ” ให้มีฝีมือ ด้วยศิลปะ “ผ่าทางตัน มองหาทางออกในการแก้ปัญหา”

Fit for your
เราเข้าใจ ความต้องการของท่าน ดังนั้น หลักสูตรทุกหลักสูตร เราจะปรับรูปแบบการสัมมนา กิจกรรม กรณีศึกษา จำนวนวัน ให้สอดคล้อง กับความต้องการและปัญหาของท่าน  เพียงแค่ท่านบอกมาเท่านั้น...
  ..... และทุกหลักสูตร ได้ผ่านการพิสูจน์ความสำเร็จในหลายๆองค์กร แบบ นับครั้งไม่ถ้วน จากการบรรยายของ อาจารย์รัชชุมา หุตายน

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง

เนื้อหาหลักสูตร ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ออกแบบหลักสูตร
เราไม่สนับสนุน การลอกเลียน แนวคิด ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

 
 
ข้อความ *
ชื่อ-นามสกุล *
บริษัท/องค์กร *
หมายเลขโทรศัพท์ *
อีเมล์ *
 
Home  |   About Us   |   Service  |   Our Customer  |   News  |   Gallery  |   Contact Us  |   Personality Style Test