หลักสูตร Great Leader


Great Coacher
โค้ชผู้ยิ่งใหญ่

คำว่า “โค้ช” ดูเหมือนง่ายที่จะเป็น แต่จะเป็น “โค้ช” ที่อยู่ในใจลูกน้องนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่...ไม่ใช่สิ่งยากเกินกว่าจะเป็นได้

หลักสูตรนี้ จะช่วย “โค้ช” ให้คนในองค์กรของท่านเป็น “โค้ชผู้ยิ่งใหญ่” ที่นั่งอยู่ในใจลูกน้องและเป็นกำลังสำคัญขององค์กรในอนาคต เพราะ..การสร้างคน เป็นการสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง...เพื่อการก้าวล้ำกว่าคู่แข่งเสมอ......

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตร ที่ต่อยอดจากหลักสูตร Great Leader เพื่อให้ ผู้สัมมนา สามารถผสาน “ศาสตร์” และ “ศิลปะ” เข้าด้วยกัน และเน้นไปที่การพัฒนาคนพัฒนางาน การวางแผนการพัฒนาคน รวมถึง เทคนิคการสอนงานในรูปแบบต่าง การจูงใจพนักงานเพื่อให้ก้าวไปสู่เป้าหมาย

เนื้อหาครอบคลุมดังนี้

  • ธรรมชาติ และ การ “รู้” ในองค์กรแบบต่างๆ
  • กลเม็ด วิธีการสอน และ การเลือกใช้การสอนให้ถูกเรื่องถูกคน
  • เทคนิคการสอนแบบต่างๆและการฝึกปฏิบัติ
  • การเลือกใช้สื่อ และ การจัดทำสื่อการสอนที่เหมาะสม
  • การเลือกใช้ภาษาในการสอนงาน
  • การวางแผนพัฒนาพนักงานระยะสั้นและระยะยาว
  • เทคนิคการสอนงานในขณะปฎิบัติงาน
  • การประเมินผลการสอนให้เป็นรูปธรรม

Fit for your
เราเข้าใจ ความต้องการของท่าน ดังนั้น หลักสูตรทุกหลักสูตร เราจะปรับรูปแบบการสัมมนา กิจกรรม กรณีศึกษา จำนวนวัน ให้สอดคล้อง กับความต้องการและปัญหาของท่าน  เพียงแค่ท่านบอกมาเท่านั้น...
  ..... และทุกหลักสูตร ได้ผ่านการพิสูจน์ความสำเร็จในหลายๆองค์กร แบบ นับครั้งไม่ถ้วน จากการบรรยายของ อาจารย์รัชชุมา หุตายน

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง

เนื้อหาหลักสูตร ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ออกแบบหลักสูตร
เราไม่สนับสนุน การลอกเลียน แนวคิด ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

 
 
ข้อความ *
ชื่อ-นามสกุล *
บริษัท/องค์กร *
หมายเลขโทรศัพท์ *
อีเมล์ *
 
Home  |   About Us   |   Service  |   Our Customer  |   News  |   Gallery  |   Contact Us  |   Personality Style Test